Bionafta B100 (FAME)

Všeobecná charakteristika

Bionafta je alternativní palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů nenasycených mastných kyselin rostlinného původu (tzv. MEŘO). Palivo si zachovává základní vlastnosti motorové nafty a přitom působí velmi ekologicky na životní prostředí, na motor a palivovou soustavu a díky výrazně nižší ceně i náklady provozovate.

Pozn. Bezpečnostní list ke konkrétní dodávce vám zašleme na požádání.

Pro naše zákazníky na požádání vyřizujeme Zvláštní povolení pro další prodej B 100 (MEŘO).

Výhodou tohoto paliva je jeho kompatibilita…všechny nafty (standardní B7, B30, B100 a také B0), jsou navzájem neomezeně mísitelné. V případě potřeby nebo podle situace lze do nádrže vozidla, které používá naftu B30 nebo naftu B100 okamžitě natankovat kteroukoliv jinou naftu, ( např. při momentální nedostupnosti doposud používaného druhu nebo při předpovědi hlubokých poklesů teplot v zimním období, ve kterém by mohly být s naftou B100 provozní potíže), je možné bez jakéhokoliv opatření přejít na naftu s nižším obsahem metylesterů, nebo přejít na naftu arktické třídy A2, která metylestery neobsahuje.