Obchodní a dodací podmínky pro prodej pohonných hmot a extra lehkého oleje

Pohonné hmoty a extra lehký topný olej (ETO, TOLEX) jsou dodávány zákazníkům na základě uzavřených kupních smluv a písemné nebo telefonické objednávky. Podmínka uzavřené kupní smlouva nemusí být splněna v případě úhrady zálohy před dodávkou zboží - po dohodě s kupujícím postačuje pouze objednávka.

Dodávky jsou zajišťovány dvojím způsobem:

Způsob úhrady dodávek