BioNafta (směsná motorová nafta)

Všeobecná charakteristika

BioNafta je plnohodnotné alternativní palivo pro dieselové motory s příznivým vlivem na pohonné jednotky vozidel, nižší cenou a zároveň pozitivním vlivem za životní prostředí. Vyrábí se mísením standardní motorové nafty a MEŘO (metylester mastných kyselin) s min. obsahem 30% MEŘO. Jednou z hlavních výhod používání BioNafty je úspora nákladů provozovatelům vozidel. BioNafta je také mísitelná se standardní motorovou naftou, a proto není nutné dbát zvýšené pozornosti, pokud byla v nádrži standardní motorová nafta.

Základní kvalitativní parametry
ČSN 656508

Použití

BioNafta je vhodná pro všechny vznětové motory, jako alternativa k motorové naftě, u kterých je použití schváleno výrobcem.

Balení, skladování, doprava
BioNafta se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Základní bezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C.

symbol - křížekXn
R 40
S 2-36/37-61